Hva er OPITO ?

OPITO en non-profit organisasjon. Målet med den er å utvikle trygg og krevende økning av fagkompetanser innen arbeidsmiljø - gjennom økning av standarder og opplæring.

Hva må jej ta med meg til opplæring?

Sørg for at du har legitimasjon, slik som for eksempel pass, identitetskort eller førerkort.

Hva må jeg gjøre for å jobbe i offshoresektoren?

Kravene som stilles til fremtidige ansatte i denne sektoren, pålegger dem en plikt til å ha følgende: grunnleggende sikkerhetskurset for Offshore (BOSIET), medisinsk undersøkelse for Offshore (Storbritannia eller Norge), og i noen tilfeller MIST. Ifølge bestemmelsene på britisk sokkel for 2011, kreves MIST i sektoren av Nordsjøen.

Hva er MIST ?

MIST (Minimum Industry Safety Training) kreves av de fleste arbeidsgiverne i raffineringsindustrien offshoresektoren for nyansatte.

Hva er BOSIET ?

BOSIET (Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training), eller grunnleggende opplæring som gir innføring i offshorebestemmelser, samt opplæring innen grunnleggende sikkerhetsregler. Hver av ansatte i offshoresektoren skal fullføre en slik opplæring. Gyldighetsperioden er fire år.

Hva er FOET ?

FOET (Further Offshore Emergency Standard), eller opplæring som fornyer godkjenning innen BOSIET, og varer én dag. FOET må gjennomføres før utløp av en fire års gyldighetstid for BOSIET.

Hva er opplæring for anhuker/signalgiver?

Anhuker/signalgiver er forpliktet til å manøvere kranfører og last – henting fra mottakssted til lagringsplass. Under opplæring for anhuker/signalgiver skal deltakerne mestre følgende ferdigheter: prinsipper for hånd- og radiosignaler, utvalg av stropper avhengig av last, sikkerhetsregler innen arbeid med kran og last. Denne opplæringen skal være et nyttig verktøy for å skaffe arbeid, f.eks. på oljefelt, i raffinerier eller havner.

Er det mulig å ikke bestå eksamener innenfor offshore opplæringer eller annet?

Ja, det er sjelden, men en slik situasjon kan finne sted. Imidlertid vil våre instruktører gjøre sitt beste for at våre deltakere får nødvendig kunnskap og praksis, slik at de kunne unngå en slik situasjon.

Hvordan kan man få en jobb i offshoresektoren?

Man bør starte med å skaffe seg kompetanser som tilbys av opplæringer beskrevet i ovennevnte svar. Deretter anbefaler vi å kontakte rekrutteringsavdelinger i aktuelle bedrifter.