Offshore Training Centre ble etablert i 2013. Vi tilbyr et bredt spekter av kurs og opplæringer, både innenfor offshore- og onshoresektoren. Våre kvalitetsstandarder er basert på praktisk og teoretisk erfaring fra internasjonale selskaper som er ledende i markedet. Våre opplæringer holdes hovedsakelig i Gdańsk, Gdynia og andre spesialiserte anlegg i Pommern-området.

For å møte den økende etterspørselen på den internasjonale arenaen for personellopplæring, i henhold til de høyeste standardene, tilbyr vi kurs og opplæring av høy kvalitet. Våre opplæringer gir nødvendige verktøy til videre faglig utvikling. Samtidig bistår vi offshore-, raffineri- og byggsektoren til å skape mer effektive og kompetente ansatte.

Vi har etablert opplæringsopplegg som gir adgang til internasjonale arbeidsmarkeder (bl.a. innenfor offshore). Disse programmene er stadig forbedret slik at de kunne møte nøyaktig de skiftende behovene til arbeidsgivere.

Offshore Training Centre foreslår blant annet følgende opplæringer: Hot Work (Varme Arbeider), Offshore (NOROG, OLF) og andre tekniske opplæringer (godkjenninger fra Norge og Storbritannia).

Offshore Training Centre utvikler kontinuerlig opplæringstilbud for å møte behov for høye sikkerhetsstandarder og kompetanseutvikling i et utfordrende arbeidsmiljø. Vi ønsker at våre kunder føler seg komfortable og sikre på at deres krav skal bli oppfylt.

Opplæringene som vi arrangerer gjennomføres på polsk eller engelsk, avhengig av kundens behov. Noen av opplæringene kan gjennomføres også på norsk.
Kvalitetspolitikk i vår bedrift har blitt godkjent og tildelt ISO 9001/2008-sertifikat utstedt av Lloyd's Register.

Vi er også i stand til å arrangere opplæringer i henold til spesifikke krav eller standarder som indikeres av kunden.

All de foreslåtte opplæringene er basert på europeiske ISO-standarder, amerikanske ASME-standarder og norske NORSOK-standarder.

VELKOMMEN TIL OFFSHORE TRAINING CENTRE!