Norsk språk brukes av circa 5 millioner mennesker, særlig i Norge, men de som snakker dette språket bor også i Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannia. Norsk er nært beslektet med svensk og dansk.

Norsk har to skrivemål, som i de fleste tilfeller er sammenfallende. Disse dialektene er bokmål og nynorsk.

Bokmål har dukket opp fra dansk mens nynorsk utviklet seg fra det norske språket. Norsk har også en rekke lokale dialekter.

Nå for tiden bruker ca. 75% av befolkning i Norge bokmål som hoveddialekt og ca. 25% påpeker nynorsk som hoveddialekt. Begge dialekter er forståelige for de som snakker norsk, og alle nordmenn lærer samtidig begge mål på skolen. Etter lovkrav skal alle offisielle dokumenter utarbeides i begge dialekter.

På mange arbeidsplasser i Norge kreves norsk språk fra en potensiell arbeidstaker.

Målgruppa

Alle som ville jobbe i Norge.

Kursets varighet

40 timer (1. nivå).

Sertifisering

Kursbevis utstedt av Offshore Training Centre.