Czym jest OPITO ?

OPITO jest organizacją non profit. Jej celem jest rozwój bezpiecznego i wymagającego podnoszenia kompetencji zawodowych środowiska pracy - poprzez podnoszenie standardów i szkolenie.

Co muszę zabrać ze sobą na szkolenie ?

Upewnij się, że posiadasz dokument tożsamości, jak np. paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy.

Co musiałbym zrobić by pracować w sektorze Offshore ?

Wymogi  stawiane przed przyszłym pracownikiem tego sektora, nakładają na niego obowiązek posiadania: kursu minimum bezpieczeństwa Offshore (BOSIET), badania medycznego Offshore (UK lub norweskie) a w niektórych przypadkach MIST. W przepisach UKCS na rok 2011, MIST jest wymagany w sektorze Morza Północnego.

Czym jest MIST ?

MIST (Minimum Industry Safety Training), jest wymagany przez większość pracodawców z sektora przemysłu rafineryjnego oraz Offshore dla pracowników nowozatrudnianych.

Czym Jest BOSIET ?

BOSIET (Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training), czyli podstawowe szkolenie wprowadzające w przepisy Offshore oraz przeszkolenie z podstawowych zasad bezpieczeństwa. Każdy z pracowników sektora Offshore powinien posiadać taki kurs. Okres ważności uprawnień to cztery lata.

Czym jest FOET ?

FOET (Further Offshore Emergency Standard), czyli kurs odnawiający uprawnienia BOSIET, trwający jeden  dzień. FOET musi być przeprowadzony zanim skończy się czteroletni okres ważności BOSIETu.

Czym jest szkolenie hakowego - sygnalisty ?

Obowiązkami hakowego – sygnalisty jest kierowanie operatora dźwigu, oraz ładunku - z miejsca jego podjęcia do miejsca składowania. Podczas szkolenia hakowego – sygnalisty uczestnicy opanują następujące umiejętności: zasady sygnalizacji ręcznej i radiowej, dobór zawiesi w zależności od ładunku, zasady bezpieczeństwa w pracy z dźwigiem i ładunkiem. Szkolenie to będzie użytecznym narzędziem zdobycia zatrudnienia, np. na polach naftowych, rafineriach lub w portach.

Czy możliwe jest nie zaliczyć egzaminów na kursach Offshore lub innych ?

Tak, żadko, ale sytuacja taka może mieć miejsce.  Nasi instruktorzy dołożą jednak starań aby nasi podopieczni posiedli wymaganą wiedzę i praktykę, tak by zabiezpieczyć kursanta przed taką sytuacją.

Jak zdobyć pracę w sektorze Offshore ?

Należy zacząć od uzyskania kwalifikacji zdobytych kursami opisanymi w powyższych odpowiedziach. Następnie polecamy skontaktować się z działami rekrutacji odpowiednich firm.