VCA jest kursem skierowanym do osób indywidualnych i firm wykonujących prace o wysokim stopniu ryzyka takich jak: prace budowlane, montażowe, izolacyjne, rusztowaniowe, na terenie : Holandii, Belgii, Luksemburgu (coraz częściej: w Niemczech, Austrii, Szwajcarii)

Oferujemy szkolenie VCA on-line, gdzie za pośrednictwem internetu, w swoim tempie, w sposób wygodny i przyjemny,odbędą Państwo kurs. 

Kurs VCA on-line jest idealnym rozwiązanem dla osób, które chcą zdobyć lub odnowić certyfikat, a nie mogą uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym.

Kurs VCA jest dostępny w języku polskim.

Grupa docelowa

Inwestorzy wymagają, aby pracownicy i podwykonawcy posiadali dyplom VCA, co ma znaczny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy i ograniczenie liczby wypadków.

 

Czas trwania kursu

Kurs trwa jeden dzień, ok. 8 godzin.

Certyfikacja

Aby otrzymać certyfikat VCA należy zapisać się na oficjalny egzamin VCA Basis, który trwa 60 minut, jest to test online składający się z 40 pytań – dopuszczlana ilość błędów 12. Egzamin jest organizowany przez Offshore Training Centre po uzbieraniu grupy osób zainteresowanych. Po zdaniu egzaminu VCA uczestnicy otrzymują imienny certyfikat VCA oraz plastikową kartę zawierającą dane osobowe. Dokumenty wydawane są przez holenderską jednostkę certyfikującą. Każdy dyplom posiada swój indywidualny numer, który jest zgodny z wpisem do bazy danych www.vcassvv.nl prowadzony przez holenderski instytut VCA Infra.